• Bình chứa

  Bình chứa duy trì sự cấp dòng liên tục cho van tiết lưu. Bình chứa 1 lít đến 12 lít.
  Bình chứa duy trì sự cấp dòng liên tục cho van tiết lưu. Bình chứa 1 lít đến 12 lít.
 • Bình lạnh

  Bình lạnh dùng để làm lạnh môi chất từ 1HP đến 10HP.
  Bình lạnh dùng để làm lạnh môi chất từ 1HP đến 10HP.
 • Bình ngưng

  Bình ngưng chứa nước giải nhiệt cho hệ thống lạnh từ 8HP đến 50HP.
  Bình ngưng chứa nước giải nhiệt cho hệ thống lạnh từ 8HP đến 50HP.
 • Bình tách dầu

  Bình tách dầu phi 12, 16, 19, 22, 28, 35  
  Bình tách dầu phi 12, 16, 19, 22, 28, 35  
 • Bộ chia gas

  Bộ chia gas 22T, 33T, 37T, 73T
  Bộ chia gas 22T, 33T, 37T, 73T
 • Co đồng

  Dùng để nối các góc vuông, từ phi 10 đến phi 54
  Dùng để nối các góc vuông, từ phi 10 đến phi 54